25 فروردین ؛ روز ملی منابع انسانی

25 فروردین ؛ روز ملی منابع انسانی

مقاله امروز به مناسبت روز ملی منابع انسانی، درباره منابع انسانی هر سازمان، وظایف مدیریت منابع انسانی است. باید بدانیم موتور محرک هر مجموعه‌ای منابع انسانی آن مجموعه است؛ افرادی که کار می‌کنند و سازمان را به فعالیت می‌اندازند.

مدیریت منابع انسانی هم به فعالیت‌هایی اشاره دارد که باعث می‌شود کارمندها به عنوان سرمایه شرکت محسوب شوند، در محیطی سالم کار کنند، بهره وری افزایش پیدا کند و در راستای اهداف سازمان حرکت کنند.

منابع انسانی یکی از مهم‌ترین پایه‌های موفقیت هر سازمان است که به دلیل اهمیت این موضوع، حتی رشته دانشگاهی با عنوان مدیریت منابع انسانی در همه دانشگاه‌های معتبر تعریف شده است.

در تقویم ملی ما هم، روز 25 فروردین به نام روز ملی منابع انسانی نامگذاری شده است.

این روز را اول از همه به تک تک اعضای سخت کوش و همدل سامیان سافت، و بعد به تمام کسانی که تمام تلاششان را برای رشد فردی و همچنین پیشبرد اهداف سازمان انجام می‌دهند، تبریک می‌گوییم؛ خدا قوت!

و از آن‌جایی که امروز روز بزرگداشت عطار نیشابوری هم هست، خالی از لطف نیست اگر پست را با بیتی از عطار تمام کنیم.

هرکه را یک ذره همت داد دست
کرد او خورشید را زان ذره پست 💪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − one =